Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

Szkoła podstawowa:

Geografia:

Historia:

 

j. hiszpański:

J. angielski:

Fizyka:

Informatyka:

Technika:

Przyroda:

Biologia:

Matematyka:

Muzyka:

Wychowanie fizyczne:

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Wiedza o społeczeństwie: