Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

Szkoła podstawowa:

 

Wymagania edukacyjne klasa I

 

Geografia:

Język hiszpański:

Historia:

J. angielski:

Fizyka:

Informatyka:

Przyroda:

Biologia:

Chemia:

Matematyka:

Język polski:

Muzyka:

Technika:

Wychowanie fizyczne:

Wiedza o społeczeństwie:

Edukacja Dla Bezpieczeństwa